BLOG


Ik draag het 10-14 stokje over


Maaike Rodenboog (SLO)

28 januari 2022


Beste leraren, teamleiders, bestuurders en adviseurs in het netwerk 10-14, De koffers staan in de gang. Volgende week vertrek ik naar Vietnam. Mijn man gaat ondersteunen bij het opzetten van een kenniscentrum voor pluimvee en ik mag gewoon met hem mee. Wat een avontuur staat ons de komende twee jaar te wachten! Het is tijd om het stokje over te dragen. Er is bij SLO altijd een team collega’s betrokken bij 10-14, dat mocht ik aanvoeren en straks neemt Hanna Beuling die taak van mij over. Het voelt heel dubbel om nu te vertrekken, er is zoveel gaande in de 10-14 scholen, er gaan vast hele mooie dingen gebeuren komende jaren en daar was ik graag bij geweest. Ik neem hier even de tijd om terug te blikken en -ik kan het toch niet laten- mee te denken voor de toekomst.

We hebben de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt bij startende 10-14 scholen op de grens van primair en voortgezet onderwijs

Op de themawebsite 10-14 onderwijs van SLO staat een verzameling leerplanproducten voor 10-14. Je vindt er leerdoelkaarten met een doorlopende leerlijn po-vo voor de meeste vakken en leergebieden. En we ontwikkelden samen met scholen uitwerkingen van deze leerdoelkaarten. En we maakten video’s over het gebruik van leerdoelkaarten. Je vindt er ook veel gestelde vragen van 10-14 leraren en teamleiders die worden beantwoord door SLO'ers, adviseurs en de harde werkers in de 10-14 scholen. En je leest er natuurlijk over de opbrengsten van alle conferenties die er zijn georganiseerd. En over dat alles is geschreven in blogs die we regelmatig online zetten, een mooie manier om contact te hebben met het netwerk rond 10-14. Nog iets om te vieren: er staat een stevige basis voor een 10-14 leerplan en dit kan elke 10-14 school inzetten. En dit leerplan kan ook gebruikt worden voor scholen die willen nadenken over kansrijk adviseren en begeleiden van po naar vo.

Wat gaat er komende jaren gebeuren op het gebied van 10-14 onderwijs?

Het Lerend Netwerk en SLO hebben een goede samenwerkingsrelatie opgebouwd. Het plan is om elk jaar een conferentie te organiseren. Afgelopen september met het Lerend Netwerk in de lead, en dit jaar gaat SLO de organisatie oppakken. Het thema ‘kwaliteit van het curriculum voor 10-14 scholen’ ligt voor de hand na het monitoronderzoek van Oberon en het themaonderzoek van de Inspectie. Ook kijken we dan naar een update voor leerdoelkaarten. Waar dat kan in afstemming met de mogelijke herziening van de kerndoelen voor po en onderbouw vo natuurlijk. Belangrijk om als SLO de rol te pakken om 10-14 scholen te verbinden.

Wie zijn er bij SLO allemaal betrokken bij 10-14 onderwijs?

SLO draagt 10-14 onderwijs een warm hart toe. Zo zijn Inge Jansen (taal/Nederlands), Liesbeth Pennewaard (MVT), Suzanne Sjoers (rekenen-wiskunde), Matthijs Driebergen (mens en maatschappijvakken), Aafke Oldenbeuving en Karianne Djoyoadhiningrat (mens en natuurvakken), Moniek Warmer (kunstvakken) en Corike van de Merwe (bewegen en sport) beschikbaar op de vakinhoud. Maar ook voor vragen over leerlingbegeleiding, coaching en executieve functies is er Hanna Beuling. En meer intern bij SLO wordt 10-14 al jaren ondersteunt door Lammie Stoffers en Christel Broekmaat. Wat een talenten en mogelijkheden! Hanna gaat het overnemen als projectleider, aanspreekpunt op dit thema bij SLO. Nou aan zo’n team kan ik het met een gerust hart overdragen.

“Nou, aan zo’n team kan ik het met een gerust hart overdragen”

Wat zijn de kansen voor 10-14 onderwijs de komende jaren?

10-14 scholen zijn voorlopers. Verantwoordelijkheid bij de leerling, de mogelijkheid om doelen op eigen niveau te bepalen, niet voorgesorteerd worden op een leerroute in het vo, ruimte voor eigen curriculumkeuzes: deze geweldige onderwijsontwikkelingen zie ik in de praktijk van de 10-14 scholen. 10-14 scholen hebben al nagedacht over een doorlopende leerlijn in het curriculum van po en vo en daar kan straks als de actualisering van kerndoelen daadwerkelijk start, goed gebruik van worden gemaakt. Elke leerling moet zijn of haar talenten ten volle kunnen ontplooien en dat is waar veel 10-14 scholen voor gaan. Zo draagt 10-14 Onderwijs bij aan een kernopdracht die ook het ministerie van OCW zich stelt.

SLO wil al die bijzondere initiatieven bij elkaar brengen.

De diversiteit onder de verschillende scholen is groot. We zien veel mogelijkheden en haakjes voor het uitwisselen van ervaring en kennis. Die grote diversiteit maakt uitwisseling tussen de scholen vaak ook lastig. Grote uitdaging voor SLO is dus hoe we kwaliteit van het curriculum tussen de verschillende 10-14 scholen kunnen versterken en blijven zoeken naar mogelijkheden om op verschillende niveaus kennis uit te wisselen. Door corona zijn we de afgelopen periode weinig op de scholen geweest. De begeleiding van docenten is iets wat we heel graag weer willen oppakken! We kunnen een verbindende factor zijn en vragen van docenten en scholen bij elkaar brengen en beantwoorden. Waar liggen talenten van scholen? Waar zijn ze goed in? Wat kunnen andere scholen daaraan hebben? Dat kunnen scholen zelf ook, maar wij kunnen daar nog met de bril van de curriculumexpert naar kijken en zo nog een overstijgende stap maken.

Het is tijd om los te laten.

Na meer dan 18 jaar bij SLO! Vanaf 2015 was ik betrokken bij de eerste voorlopers van 10-14 onderwijs. Dat voelt best onwerkelijk! Ik had net nog even een praatje met Lenie van het Lerend Netwerk, mooi de afstemming tussen beide partijen. Hanna kan zo de rijdende trein op. Dat is alleen maar fijn. Wat er is, is allemaal goed voort te zetten. Over vijf jaar zijn po scholen en vo scholen nog beter met elkaar in gesprek verwacht ik. En krijgen alle leerlingen de mogelijkheid om vanuit een doorlopende leerlijn hun talenten te ontwikkelen. Daar kijk ik naar uit! En ik zal alle ontwikkelingen met veel plezier en nieuwsgierigheid in de gaten blijven houden komende jaren! Allerbeste groeten en graag tot ziens! Maaike Rodenboog

Reageren?