BLOG


Op het TienerCollege ervaar je successen!

Een kijkje in de keuken bij TienerCollege 't Prisma in Doetinchem


Tessa Westerink (SLO)

22 december 2021


Kleinschalig en maatwerk

Een inkijkje bij het TienerCollege 't Prisma in Doetinchem biedt een nieuw perspectief: één jaar onderwijs dat bestaat uit een mix van elementen van de basisschool en middelbare school. Het TienerCollege onderscheidt zich van andere TienerColleges doordat het één jaar onderwijs verleent in plaats van de vier jaar die sommige andere TienerColleges bieden binnen 10-14 onderwijs. Uitblinker in het aanbod van het TienerCollege in Doetinchem is de stoomcursus executieve functies. De leerlingen volgen ieder hun eigen pad, want voor iedere leerling geldt: afstemming op maat. Bij de ene leerling ligt de nadruk op plannen, terwijl een andere leerling doelen stelt over samenwerken. Door deze manier van werken slaagt het TienerCollege in het creëren van een passend aanbod.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de bron van oorsprong voor het TienerCollege. Lilian Weenk, directrice: “Je wilt graag dat alle kinderen binnen de school blijven en passend onderwijs krijgen. Dat kan alleen maar wanneer jouw onderwijssysteem verandert. We gingen in gesprek met vo scholen. We keken naar de oorzaak van het stranden van leerlingen in het vo. Ook zochten we naar doorlopende leerlijnen en betrokken we de pabo bij het proces. Dat alles zorgde voor het vinden van de juiste verbinding tussen de basisschool en het vo”. Ondertussen kunnen leerlingen van het TienerCollege vanuit meerdere richtingen starten. Zo neemt bijvoorbeeld een leerling die in eerste instantie gestart is op het vo nu deel aan het tienercollege. Dit typeert wat mij betreft echt de kracht van het TienerCollege: in plaats van een leerling laten afstromen in het vo volgt de leerling één jaar op het TienerCollege en start deze leerling daarna met een succeservaring én de juiste competenties op zak in het vo.

TienerCollege en 10-14

Het TienerCollege en 10-14 onderwijs dienen zoals ik het bekijk hetzelfde doel: de stap tussen po en vo verzachten. Toch valt tussen beide onderwijsvormen een groot verschil op te maken, namelijk de duur en doorstroommogelijkheden. Het TienerCollege lijkt op een schakelprogramma en zorgt voor een extra leerjaar na de basisschool, terwijl 10-14 onderwijs gezien kan worden als een doorstroomprogramma, omdat klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs opgenomen zijn. Wat een overeenkomst tussen beide onderwijsvormen typeert is de zoektocht naar kansrijk adviseren in het kader van kansengelijkheid. Lilian ziet de noodzaak groeien, mede doordat dit onderdeel is van het nieuwe toezichtskader van de inspectie. Daarnaast denk ik dat de positieve effecten die Lilian na één jaar TienerCollege noemt nog meer vergroot kunnen worden wanneer het TienerCollege uitbreidt naar een periode van vier jaar wat mogelijk de kansengelijkheid vergroot..

“Wij maken leerlingen klaar voor de volgende stap!”

Aanbod voor nieuwkomers

De groep TienerCollege-leerlingen is klein, waardoor écht aandacht is voor iedere leerling. Een mooi voorbeeld gaat over nieuwkomers. Nieuwkomers met een taalachterstand stromen over het algemeen, lager uit dan hun daadwerkelijke niveau. Lilian vertelt mij dat de nieuwkomers na een jaar TienerCollege naar een hoger niveau uitstromen en juist dat geeft leerlingen een succeservaring. Lilian: “Je moet echt in deze kinderen geloven. Want ze kunnen het ook! Op een basisschool komt dit niet altijd tot uiting en tijdens het jaar op het TienerCollege zie je dat deze kinderen zich wel helemaal ontwikkelen en ontplooien. Je ziet bij kinderen het besef dat zij dit voor zichzelf doen en dat het ook een resultaat oplevert. En dat is fantastisch!”. In Lilians verhaal valt mij op dat er steeds meer mogelijkheden zijn voor kinderen die met verschillende redenen het TienerCollege volgen. Kinderen die vastliepen in het primair- of voortgezet onderwijs en die nog niet klaar zijn voor de volgende stap krijgen een kans. Dat maakt het TienerCollege uniek in het bieden van aandacht en maatwerk.

Tot slot

Het TienerCollege krijgt feedback van leerlingen die het TienerCollege gevolgd hebben. Zij geven aan dat zij competenter zijn in samenwerken, groepjes maken, plannen en ook beter weten hoe ze moeten leren. Juist deze competenties zijn volgens mij dé eigenschappen die leerlingen nodig hebben op het voortgezet onderwijs. Het feit dat het TienerCollege insteekt op deze competenties, maakt dat ik het TienerCollege zeer waardevol vind en een verrijking van de onderwijsvormen die reeds bestaan. Het is écht een aanwinst voor de leerling die dit nodig heeft en een groot succes in het voorbereiden van leerlingen op de volgende stap: het voortgezet onderwijs.

Reageren?